Vår politik / Transport

Transport

Ett samhälle för människor, inte bilar.

Bilar, lastbilar och flyg - 40% av de svenska utsläppen kommer från transporter. I vårt Sverige tar cyklar, tåg, spårvagnar och fartyg mycket större plats. Det är bättre för både planeten och människan.

Tåg och cykel istället för flyg och bil. Istället för att trängas på flygplan ska vi åka höghastighetståg ut i Europa, och godstrafik ska ta plats på de gamla stambanorna. Istället för att sitta en och en i långa bilköer ska vi ta oss fram på breda cykelbanor eller ta spårvagnen i städer som Lund, Uppsala eller Jönköping.

Ett nytt resande. Teknikutvecklingen gör våra fordon mer effektiva och bränslesnåla. Ändå minskar inte utsläppen. Det beror på att vi reser mer och mer. För att minska transporternas utsläpp måste vi resa annorlunda.

Krossa bilsamhället. Att bygga stora köpcentrum utanför städerna och stänga ner den lokala handeln låser fast samhället i ett bilberoende och dödar våra stadskärnor. Så kan vi inte längre ha det.

Bilens roll. I vissa fall och på vissa ställen behöver vi köra bil. På de bilar som behövs ska det ställas höga krav, både vad gäller utsläpp, buller och trafikfara. Inga barn ska riskera att bli påkörda på väg till skolan. För bilar som behövs ska det finnas en välfungerande infrastruktur för förnybara drivmedel.

Vad vill Grön Ungdom?

  • Förbjuda flygresor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Flygskatten ska bli högre för varje flygresa en person gör.
  • ​Införa trängselskatt i alla städer med mer än 100 000 invånare och krossa bilens monopol på offentligt utrymme. Vi vill ha bilfria innerstäder - mer plats för människor, mindre för bilar.
  • Bygga höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Satsa mycket mer på det vanliga tågnätet.
  • Prioritera cykeln på bilens bekostnad. Fler och bredare cykelbanor, fler cykelparkeringar och lägre hastigheter och färre parkeringsplatser för bilar.

VÅR POLITIK

Läs om vår politik!

Klimat

Feminism

Antirasism

Migration

Djurrätt

Ekonomi & skatter

Transport

HBTQI

Global rättvisa

Skola

Miljö

Energi & industri

Psykisk ohälsa

Arbetsmarknad

Bostad

SOM SAGT.
DU ÄR VIKTIG!