Vår politik / Miljö

Miljö

jorden är till
för alla.

Vi kan inte exploatera jorden på människors och djurs bekostnad. När vi använder naturens resurser måste vi ta ansvar så att även kommande generationer, djur och biologisk mångfald kan fortsätta finnas. Det måste ske en systemförändring, nu!

Mår haven bra så mår jorden bra. Nu är sjöar och hav hotade av rovfiske, övergödning och dumpning av gifter och plast. Det är mycket vi inte vet om haven, som vilka arter eller ekosystem som faktiskt finns. Trots det pågår både djuphavsborrning och gruvprospektering. Havet behöver någon som försvarar det.

Orörd skog är den bästa skogen. Samtidigt spelar skog en viktig roll i den hållbara omställningen. Många hoppas att skogen ska ersätta allt fossilt: vi kan göra plast av cellulosa, diesel av tallolja och biogas av sågspån. Men skog behöver också stå orörd. Då minskar uppvärmningen eftersom träd binder koldioxid, samtidigt som den är hem till massa arter vi är beroende av.

Vad vill Grön Ungdom?

  • Förbjuda bekämpningsmedel och att bygga på jordbruksmark.​
  • Skydda skogen! Vi måste ge skogen och de arter som bor där tid att återhämta sig från det intensiva skogsbruket. Förbjud kalhyggen.
  • Skydda havet! Precis som skogen måste havet och de arter som bor där få utrymme att återhämta sig från det intensiva fisket. Stoppa bottentrålning och ställ om till ett miljövänligt fiske.
  • Stärka det lokala, ekologiska och småskaliga jordbruket. Våra höga krav på livsmedelssäkerhet, djurhållning och miljö ska inte vara en konkurrensnackdel för svenska bönder.

VÅR POLITIK

Läs om vår politik!

EU-valet 2024

Klimat

Feminism

Antirasism

Migration

Djurrätt

Ekonomi & skatter

Transport

HBTQI

Global rättvisa

Skola

Miljö

Energi & industri

Psykisk ohälsa

Arbetsmarknad

Bostad

SOM SAGT.
DU ÄR VIKTIG!