Vår politik / Antirasism

Antirasism

Krossa rasismen!

Vi vill leva i ett land där alla människor, oavsett bakgrund, hudfärg, religion eller etnicitet, har samma möjligheter och förutsättningar i livet. Vi vill bryta ner diskriminerande strukturer. Vi vill krossa rasismen.

Hatet och hoten ökar. På bara några år har samhälls- och debattklimatet förändrats snabbt. Normaliseringen av rasism på nätet och i partipolitiken har öppnat upp för organiserade krafter och bidragit till en ökad högerextrem mobilisering. Det är hot som vi tar på allvar; det är hot mot vår demokrati och våra liv.

Vi är antirasister. För oss innebär antirasistiskt arbete både modig politik som förändrar normer och att vi blir fler som ifrågasätter och står upp för varandra i vardagen. Grön Ungdom är beredd att göra båda.

Vad vill Grön Ungdom?

  • Säkerställa samers rättigheter som urfolk, exempelvis genom att ratificera ILO 169. 
  • Införa jämlikhetsdata i Sverige.
  • Terrorstämpla Nordiska Motståndsrörelsen likväl som den grupp de utgör oberoende av organisationsnamn.
  • Att upprepade brott kring hets mot folkgrupp bör bedömas som ett grovt brott.
  • Ge polisen särskilda resurser för att upprätta fler hatbrottsenheter i Sverige.

VÅR POLITIK

Läs om vår politik!

EU-valet 2024

Klimat

Feminism

Antirasism

Migration

Djurrätt

Ekonomi & skatter

Transport

HBTQI

Global rättvisa

Skola

Miljö

Energi & industri

Psykisk ohälsa

Arbetsmarknad

Bostad

SOM SAGT.
DU ÄR VIKTIG!