Vår politik / Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Alla behöver
må bra.

Fler än någonsin lider av psykisk ohälsa, och unga är särskilt drabbade. Att så många mår dåligt är inte bara ett medicinskt problem; det är ett symtom på ett ohållbart samhälle. Grön Ungdom kämpar för att ingen ska bli sjuk av att leva.

Psykisk ohälsa är en folksjukdom. Vi kan inte se på när framförallt unga och kvinnor blir sjuka av skola och jobb. Psykisk hälsa måste förebyggas på strukturell nivå, men den som blir sjuk ska behandlas individuellt. 

Utsatta grupper mår sämre än majoritetsbefolkningen. Vi vet att exempelvis HBTQ+-personer, asylsökande och rasifierade lider av större psykisk ohälsa än befolkningen i stort. Diskriminering måste bekämpas. Utsatta grupper behöver särskilda åtgärder för att må lika bra som alla andra.

Vi måste förhindra att folk blir sjuka från första början. Allt arbete för psykisk hälsa som sker inom skola, vård och socialtjänst behöver skalas upp, med särskilt fokus på förebyggande arbete. Psykisk hälsa behöver tas på lika stort allvar som fysisk hälsa.

Vad vill Grön Ungdom?

  • Avskaffa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och täppa till luckorna mellan olika steg i vårdkedjan.
  • Komplettera elevhälsans fysiska hälsokontroller med psykiska hälsokontroller för att tidigt fånga upp unga som mår dåligt.
  • Införa ett maxtak på antal elever per kurator och skolpsykolog för att möjliggöra främjande och förebyggande arbete.
  • Göra det enklare för unga att söka vård, till exempel genom större möjlighet till digitala vårdkontakter.

VÅR POLITIK

Läs om vår politik!

Klimat

Feminism

Antirasism

Migration

Djurrätt

Ekonomi & skatter

Transport

HBTQI

Global rättvisa

Skola

Miljö

Energi & industri

Psykisk ohälsa

Arbetsmarknad

Bostad

SOM SAGT.
DU ÄR VIKTIG!