Aktuellt / Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till språkrör och förbundssekreterare

Valberedningen har valt att föreslå Aida Badeli och Rebecka Forsberg till språkrör, tillsammans med Lovisa Berglund som förbundssekreterare inför riksårsmötet i februari.

Valberedningens motivering:

"Tillsammans har de den politiska bredd, organisatoriska färdighet och starka ledarskap som vi ser kommer vara av stort värde i både den dagliga verksamheten och den kommande valrörelsen. Vi i valberedningen är säkra på att Aida, Rebecka och Lovisa tillsammans kommer driva vårt förbund till att bli en starkare organisation och skarpare politiskt."