Skola

Vi vill att skolan ska ge alla människor en bra start i livet och att alla elever ska få förutsättningar att klara av skolan. Vi vill se en flexibel, effektiv och modern utbildning, som öppnar upp för ett livslångt lärande.

Skolan ska styras av de som har kompetensen – elever och lärare.

Eleverna behöver få mer inflytande över skolan. Elever ska ha tydliga verktyg för att få makt över sin vardag. Skolor ska kunna styras med elevmajoritet och eleverna ska ha möjlighet att överklaga sina betyg. Vi tror inte på dagens politik om att ge lärarna mer inflytande på elevernas bekostnad. För att få en skola i världsklass behöver vi inkludera alla som är verksamma i den.

Lärarna måste få bättre möjligheter att göra det som de kan bäst – lära ut. Idag har lärarna en alldeles för stor administrativ börda, någonting som går ut över eleverna. Istället för att detaljstyra exakt vad lärarna ska göra vill vi ge alla lärare de förutsättningar de behöver för att möta varje elev. Vi ser att staten måste ta sitt ansvar och skjuta till mer pengar till skolan så att läraryrkets status höjs, tiden per elev blir längre och de som klarar skolan blir fler.