Lika Rätt

Att alla människor är lika mycket värda är en självklarhet för de allra flesta. Ändå diskrimineras människor varje dag. Det kan handla om vilken färg ditt hår har, vilken Gud du tror på, i vilket land du föddes, din ålder, vem du blir kär i, vad du har mellan benen, vilket kön du tycker att du har eller din funktionalitet. Det är inte okej. Vi tycker att alla människor som är i Sverige ska ha lika möjligheter och samma förutsättningar i samhället och för det krävs en aktiv politik!

Rasism ska bemötas var den än kommer ifrån, polisen ska inte jaga människor på grund av utseende och ett antirasistiskt arbete ska prägla all offentlig verksamhet. Vi vill motverka åldersmaktordningen. Barn och ungas åsikter ska tas på allvar av samhället, andelen unga i alla beslutsfattande organ ska öka och rösträttsåldern sänkas till 16 år.

Det bästa sättet att skapa ett samhälle för alla är att jobba mot de förtryckande normer som existerar. Normer finns överallt i vårt samhälle och gör att vissa passar in och andra inte. Den som passar in i normen får makt på de andras bekostad. Är vi kritiska mot de destruktiva rådande normerna får vi i slutändan ett samhälle där alla får makt på lika villkor.