Klimat

Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Politikens viktigaste uppgift är att ställa om Sverige till ett hållbart samhälle. Idag är samhället tyvärr mer anpassat för miljöbovar än klimathjältar. Vi vill göra det svårare och dyrare för miljöbovar att skita ned och enklare och billigare för dig och alla andra att leva klimatsmart. Genom att göra det enklare och billigare att välja de miljövänliga alternativen blir fler involverade i den gröna omställningen.

Idag är våra transporter den största klimatboven. Flyget är billigare än tåget och det satsas mer på motorvägar än på järnvägen. Utsläppen från biltrafiken ökar. Här krävs det en aktiv politik. Genom att beskatta utsläppen och samtidigt satsa på förnybara drivmedel och investeringar i järnväg kan vi göra transporterna hållbara.

Klimatet bryr sig inte om nationsgränser. Därför behövs ett bindande globalt klimatavtal. De rika länderna ska minska våra utsläpp med minst 40 procent till 2020, och vi ska hjälpa fattiga länder att minska lika mycket. Vi gröna vill att Sverige tar på sig ett ledarskap och går längst fram i kampen för att förhindra kommande klimatkatastrofer.