Jobb

Den gröna omställningen är framtidens största arbetsmarknad. Vi är övertygade om att det går att lösa både klimatkrisen och jobbkrisen tillsammans.

Alldeles för många ungas drömmar, självkänsla och stolthet går förlorade med dagens höga ungdomsarbetslöshet. Detta är ett av politikens största misslyckanden, och ungdomsarbetslösheten i Sverige är idag bland de högsta i hela EU.

Grunden för en fungerande jobbpolitik är en bra utbildning. Vi vill satsa på skolan och högskolorna eftersom vi vet att utbildning leder till jobb. Vi vill också öka möjligheten för unga att få ökad arbetslivserfarenhet. Det görs bäst genom fler praktiker, traineeplatser och examensjobb i näringslivet. Dessutom ser vi att jobbkrisen och den klimatkris som bara blir värre och värre kan lösas gemensamt. Vi vill ställa om Sveriges energi till 100 procent förnybar energi, investera i tåg som kommer i tid, rusta upp miljonprogrammen, bygga bostäder och satsa på energieffektivisering. Genom smarta och gröna investeringar minskar vi både utsläpp och arbetslöshet.