Feminism

Du är inte ditt kön

Men ditt kön spelar fortfarande roll. Det tycker vi är helt sjukt. Redan på BB tilldelas vi ett kön och utifrån det ges vi sedan olika förutsättningar och möjligheter i livet. För den som inte passar in finns lite eller ingen plats.

Män som grupp får mer makt på kvinnors bekostnad. Det gäller ekonomisk makt, politisk makt och makten att kunna styra över sitt eget liv. Utöver den skeva maktfördelningen är kvinnor också oftare utsatt för våld i nära relationer och sexuellt våld.

Även om män tilldelas större makt i dagens system förlorar alla individer på snäva förväntningar på kön och normer kring hur en ska se ut, uttrycka sig och bete sig. Inte minst drabbas de som känner att de inte passar in normerna. Feminismen ser till att alla blir fria från förtryckande normer.

Det är dags att ge individer större frihet att själva definiera vilka de är, att krossa destruktiva machonormer och att ge alla samma förutsättningar att leva sina liv utan begränsande förväntningar på kön. Ett feministiskt perspektiv måste genomsyra alla politiska områden: från skola och stadsplanering till trygghetssystem och föräldraförsäkring!