Grön Ungdoms rikskansli håller till på Pustegränd 1-3, i Stockholm.

Förbundskansliet sköter och administrerar förbundets löpande verksamhet, och fungerar även som en informationscentral för lokal- och regionavdelningar, förbundsstyrelsen, medlemsföreningar och enskilda medlemmar.

Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta rikskansliet, antingen via gu@mp.se eller via telefon på vardagar.