GUSR VINTERAVSLUTNING

JULBORD & MEDLEMSMÖTE Medlemsmötet är Grön Ungdom i Stockholmsregionens beslutande möte mellan årsmötena. På mötet...

GUSR GRÖN IDEOLOGI

Den grupp som blivit vald för att uppdatera vårt politiska program håller en kväll om grön ideologi där Pontus Klasman Gustafsson från styrelse...

GUSR DEMONSTRATION FÖR FLYGSKATT

Demonstration för att visa stöd för att införa flygskatt. En bredd av ungdomsförbund, miljöorganisationer, näringslivsaktörer och privatperson...

GUSS POLITIK-FIK: 

Tema: Grön Ungdom- höger eller vänster? Datum: 12 december, kl 18.00 Plats: Pustegränd 1-3 vid Slussen, ring på "MP-möte". Kontakt: Ella...